Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  15.05.2013р. відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32987822; місцезнаходження емітента 49000,                            м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739799; електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб

2. Текст повідомлення:

   Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства  «Менеджмент Технолоджіз» (далі - Товариство) від 15.05.2013р. оформлено наступне: 1. У зв’язку з необхідністю приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до статуту Товариства припинити з 15.05.2013р. повноваження Наглядової Ради Товариства в особі Голови Наглядової ради Антонова Сергія Михайловича (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області), на  якого були покладені повноваження Наглядової ради Товариства строком на три роки. Антонов С.М. перебував на посаді 3 роки 6 місяців.

2. Обрати  з 15.05.2013р. строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб

Член Наглядової ради – Антонов Сергій Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області). Протягом своєї діяльності обіймав посади голови правління, директора, голови товариства, президента, голови Наглядової ради.

Член Наглядової ради – Руденко Тетяна Миколаївна (паспорт серії АК №390205 виданий  Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом своєї діяльності обіймала посади оператор комп’ютерного набору,  бухгалтера, головного бухгалтера;

Член Наглядової ради – Таранова Оксана Юріївна (паспорт АМ № 940261 виданий 05.04.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Таранова О.Ю. протягом своєї діяльності обіймала посади помічника керівника з договірної роботи, начальника відділу по роботі із споживачами, фахівця відділу, начальника відділу реєстраторської діяльності.

Всі зазначені вище особи частками в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»                                                   Фещенко Н.А.

                                                                                                                                16.05.2013р.

 

ProEmitent.INFO